Relokacje linii produkcyjnych

Relokacje linii produkcyjnych

Wspieramy Klientów, którzy podjęli decyzję 
o rozbudowie przedsiębiorstw, poprzez relokację linii produkcyjnych „pod klucz”.

Procesy produkcji są często przenoszone w nowe lokalizacje ze względu na możliwość obniżenia kosztów lub położenie bliżej odbiorców. Relokując linie produkcyjne, nie istnieją dla nas granice (techniczne, geograficzne czy administracyjne), których nie bylibyśmy w stanie pokonać. 

Relokacje linii produkcyjnych

Kompletny pakiet relokacji urządzeń „pod klucz”

Przejmujemy pracujące urządzenie bezpośrednio z linii produkcyjnej i przekazujemy je do nowej lokalizacji gotowe do natychmiastowego uruchomienia i kontynuacji zadań produkcyjnych. Wykonujemy przy tym wszelkie wymagane prace mechaniczne i elektryczne.

Etapy procesu relokacji

  1. Planowanie procesu wraz z Klientem
  2. Mapowanie layoutu urządzenia/linii i markowanie wszystkich
    punktów połączeniowych
  3. Demontaż urządzenia/linii na transportowalne elementy
  4. Pakowanie (o ile jest wymagane)
  5. Transport zdemontowanych elementów do lokalizacji docelowej
  6. Montaż i podłączenie do mediów zakładu
  7. Testowanie i prace przygotowawcze do rozruchu
  8. Rozruch (o ile jest wymagany przez Klienta)

Proces relokacji jest zawsze wspierany przez zespół złożony z kierowników projektu i inżynierów. Zadaniem zespołu jest planowanie realizacji projektu z uwzględnieniem określonego zakresu prac, harmonogramu, założonego kosztorysu i oczekiwanych rezultatów.

Additional Services

If the Client wishes we can undertake analysis of CE Machinery Directive compliance of the machinery and upgrade it to technical condition which allows for its safe exploitation.

Quality Management System and OHSAS

According to our process based on QMS and OHSAS our work teams are always led by engineers and H&S specialists. Therefore you can be sure that your quality and safety requirements are met with willingness and consequence.