Montaż maszyn i urządzeń przemysłowych

Montaż maszyn i urządzeń przemysłowych

Zapewniamy montaż pełnego spektrum urządzeń przemysłowych. Wykonujemy prace mechaniczne, elektryczne, inżynieryjne i projektowe. Montujemy rurociągi i konstrukcje stalowe.

Zakres usług zawsze określa Klient. Możemy przeprowadzić montaż pojedynczego urządzenia albo wszystkich linii produkcyjnych w zakładzie. Pracujemy zarówno dla dostawców urządzeń, jak i dla dużych firm produkcyjnych.

Zakres prac montażowych

  1. Demontaż i usuwanie istniejących urządzeń/instalacji/obiektów
  2. Adaptacje fundamentów
  3. Markowanie posadzki i linii montażowych
  4. Rozładunek i posadowienie maszyn i urządzeń
  5. Poziomowanie i osiowanie z wykorzystaniem najnowszych urządzeń pomiarowych
  6. Montaż mechaniczny i elektryczny
  7. Podłączenie mediów technologicznych
  8. Prefabrykacja konstrukcji stalowych
  9. Testy i przygotowanie do rozruchu

Usługi dodatkowe

Na życzenie Klienta przeprowadzamy analizy i badanie zgodności montowanych urządzeń z dyrektywą maszynową CE oraz doprowadzamy urządzenia do stanu technicznego, który pozwala na ich bezpieczną eksploatację.

System Zarządzania Jakością oraz OHSAS

Zgodnie z procesem powstałym na bazie Systemu Zarządzania Jakością oraz OHSAS, nasze zespoły robocze są zawsze prowadzone przez inżynierów i specjalistów BHP. Dzięki temu masz pewność, że Twoje wymagania są przez nas spełniane chętnie i konsekwentnie.