Relokacje linii produkcyjnych

Relokacje linii produkcyjnych

Wspieramy Klientów, którzy podjęli decyzję 
o rozbudowie przedsiębiorstw, poprzez relokację linii produkcyjnych „pod klucz”.

Procesy produkcji są często przenoszone w nowe lokalizacje ze względu na możliwość obniżenia kosztów lub położenie bliżej odbiorców. Relokując linie produkcyjne, nie istnieją dla nas granice (techniczne, geograficzne czy administracyjne), których nie bylibyśmy w stanie pokonać. 

Relokacje linii produkcyjnych

Kompletny pakiet relokacji urządzeń „pod klucz”

Przejmujemy pracujące urządzenie bezpośrednio z linii produkcyjnej i przekazujemy je do nowej lokalizacji gotowe do natychmiastowego uruchomienia i kontynuacji zadań produkcyjnych. Wykonujemy przy tym wszelkie wymagane prace mechaniczne i elektryczne.

Etapy procesu relokacji

  1. Planowanie procesu wraz z Klientem
  2. Mapowanie layoutu urządzenia/linii i markowanie wszystkich
    punktów połączeniowych
  3. Demontaż urządzenia/linii na transportowalne elementy
  4. Pakowanie (o ile jest wymagane)
  5. Transport zdemontowanych elementów do lokalizacji docelowej
  6. Montaż i podłączenie do mediów zakładu
  7. Testowanie i prace przygotowawcze do rozruchu
  8. Rozruch (o ile jest wymagany przez Klienta)

Proces relokacji jest zawsze wspierany przez zespół złożony z kierowników projektu i inżynierów. Zadaniem zespołu jest planowanie realizacji projektu z uwzględnieniem określonego zakresu prac, harmonogramu, założonego kosztorysu i oczekiwanych rezultatów.