Prace montażowe dla producenta maszyn

Opublikowano: 5 października 2021

Zadanie: Montaż, demontaż oraz prace modyfikacyjne dla producenta z branży automotive

 

  • modyfikacja obszaru wyrzutu i montaż przenośników taśmowych na terenie walcowni

  • montaż i demontaż przenośników taśmowych na linii inspekcji końcowej

  • montaż i demontaż metaldetektora na linii wytłaczania

  • pełny montaż i demontaż mechaniczny oraz elektryczny maszyn

  • wymiana podzespołów linii dostarczonych przez Klienta

  • 2 tygodnie pracy w trakcie postoju fabryki

  • ponad 2 000 roboczogodzin

  • trudne warunki pracy realizowanej  pod presją czasu

  • zadania wykonane w terminie

Nasze usługi: