Projekt zrealizowany w fabryce produkującej opony samochodowe

Opublikowano: 5 października 2021

Zadanie: Prace instalacyjno-remontowe podczas postoju fabryki produkującej opony samochodowe

 

  • wymiana walców kalandra, ślimaków wytłaczarki Triplex oraz przekładni wytłaczarki Quadroplex

  • pełny montaż i demontaż mechaniczny oraz elektryczny maszyn

  • projekt realizowany podczas dwutygodniowego postoju letniego (lipiec 2021)

  • praca w systemie dwuzmianowym

  • ponad 2 500 roboczogodzin

  • zadanie zrealizowane pod presją czasu, w trudnych warunkach 

Nasze usługi: