System Zarządzania Jakością i OHSAS

Jesteśmy dumni z wdrożenia i rozwijania procesu Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2015 oraz Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy OHSAS ISO 45001:2018.

Polityka Jakości i BHP

Bezpieczeństwo realizowanych prac oraz zaufanie naszych Klientów jest wiodącym celem naszej działalności.

Elementem naszej strategii jest idea ciągłego doskonalenia wsparta funkcjonowaniem Systemów Zarządzania Jakością ISO 9001:2015 oraz Bezpieczeństwa ISO 45001:2018.

Istotą naszego sukcesu jest zapewnienie odpowiedniego poziomu jakości usługi oraz bezpieczeństwa pracy dla naszych pracowników oraz naszego otoczenia.

Przewodnie cele do realizacji dla naszej Organizacji to:

Osiągnięcie powyższych celów realizowane jest poprzez: