Montaż dla klienta z branży automotive

Opublikowano: 8 lutego 2022

•         rozładunek i transport maszyny w miejsce posadowienia

•         trasowanie fundamentów

•         instalacja mechaniczna walcarki oraz osiowanie napędów

•         montaż i wykończenie podestu wokół maszyny

•         realizacja zadania przy użyciu dźwigu samojezdnego

•         projekt zakończony w terminie

Nasze usługi: