Relokacja maszyn dla klienta produkującego materiały antywibracyjne

Opublikowano: 5 października 2021

Zadanie: Relokacja pras, laminatora i gilotyny

Relokacja maszyn przebiegała w następujących etapach:

  • rozłączenie i demontaż maszyn w lokalizacji A

  • transport oraz ponowny montaż maszyn w konfiguracji 1:1 w lokalizacji B

  • relokacja elementów ponadgabarytowych przy użyciu specjalistycznego sprzętu

  • projekt został zrealizowany w czerwcu 2021

  • zadania zostały wykonane w terminie 

Nasze usługi: